Petkeljärvi Center och Petkelpaatti

Entreprenören och hans assistenter arbetar på vandringscentret från början av maj till slutet av oktober. Vi har hyrt hela Petraniemi-området och dess tjänsteerbjudande från Metsähallitus. När turistsäsongen avtar fokuserar vi våra decennier av erfarenhet på reparation och underhåll av fritidsbåtar.

Vad gör vi när vandringscentret är stängt ?

Det flyter fortfarande ...Under vintersäsongen 2018-2019 tillbringade vi hundratals timmar på att reparera botten på en gammal kyrkbåt. I maj 2019 lanserades och testades av andra Ilomantsi-entreprenörer.

Vår partner